Hải Phòng Khác 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải khép, đưa lên ngang tai, lòng bàn hướng vào tai rồi đưa ra đưa vào tai hai lần.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển