Hà Nội Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải làm kí hiệu ăn Tay phải đưa ra phía trước làm động tác như lấy một vật gì đó và đưa vào miệng hai lần

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển