Thành Phố Hồ Chí Minh Quân sự Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Hai cánh tay gập khuỷu, hai bàn tay nắm rồi nhấn hai nắm tay xuống hai lần.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển