System experiences unrecoverable breakdown. Please contact system administrator.
Hà Nội Trang phục 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm vào áo. Hai bàn tay khép đặt úp hai bên tầm bụng rồi đầu các ngón tay lật lên, hạ xuống áp bụng, hai lần.