System experiences unrecoverable breakdown. Please contact system administrator.
Huế Đồ vật Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm úp ra trước, chỉa hai ngón trỏ ra, hai đầu ngón trỏ chạm nhau rồi vẽ một vòng tròn. Sau đó bàn tay phải khép ngửa ra trước, ngón cái và ngón trỏ chạm nhau rồi lắc bàn tay qua lại.