Hà Nội Tin học 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải xoè cong hướng ra phía trước và quay đổi chiều nhau

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển