Những lời trao đổi không phù hợp hoặc với mục đích quảng cáo sẽ bị report với facebook là spam.