mình sinh năm 1986 và đang ở Bình Định

mình đang là Giáo viên công tác ở Trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2007 Trường Đại học Quy NhơnXem hồ sơ của các thành viên khác


Min

Con của thần gió!

Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu

Lữ Ngọc Hải NHi

mình muốn được học và tìm hiểu thêm về Ngôn Ngữ Kí Hiệu