mình sinh năm 2000 và đang ở Đồng Nai


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trần Anh Thư

Trần Anh Thư

Dung Giun

Mình muón được hiểu và chia sẻ mọi người nhiều hơn bằng những cách giao tiếp khác nhau.

Phạm Quỳnh Trâm

Qua một vài bộ phim mình thấy ngôn ngữ ký hiệu rất thú vị và muốn được hiểu sâu hơn về loại hình ngôn ngữ tuyệt vời này ><