Hà Nội Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Hay bàn tay xoè đưa chếch về trái rồi giựt mạnh hai tay sang phải đồng thời các ngón tay nắm lại.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển