Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Thời Gian 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái B. Sau đó hai tay khép, đưa hai tay từ hai bên vào chạm nhau ở trước tầm mặt, lòng bàn tay hường vào mặt.

Advertisement


Advertisement