Huế Đồ vật 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón cái ra về phía bên trái rồi đẩy tay qua bên trái đồng thời nghiêng ngón cái chúi xuống.Sau đó tay phải để ngửa, ngón cái và trỏ chạm nhau rồi lắc lắc bàn tay qua lại.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Đồ vật

lắc

Bình Dương Đồ vật
2006

Tay phải nắm cổ tay trái rồi lắc tay trái qua lại.


Xem Video

Bình Dương Đồ vật
2006

Tay phải đánh chữ cái L, O và dấu huyền.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa HuếNhà Tài Trợ