Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới


Ă

Toàn Quốc Chữ cái 2016

Â

Toàn Quốc Chữ cái 2016

a

Toàn Quốc Chữ cái 2013

ă

Toàn Quốc Chữ cái 2013

â

Toàn Quốc Chữ cái 2013

a

Toàn Quốc Chữ cái 2006

A

Toàn Quốc Chữ cái 2016

Á hậu

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Nghề nghiệp 2016

Ả Rập

Toàn Quốc Các quốc gia Danh Từ Địa Lý Vị trí - Nơi chốn 2021

ác

Hà Nội Tính cách - Tính chất 2006

ác

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất 2017

ác liệt

Hà Nội Quân sự Tính cách - Tính chất 2006

Ai Cập

Hà Nội Các quốc gia Danh Từ 2016

Ai Cập

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

ai cho

Toàn Quốc Từ thông dụng 2021

Ai?

Hà Nội Câu hỏi 2016

Ai?

Thành Phố Hồ Chí Minh Câu hỏi 2016

AIDS

Thành Phố Hồ Chí Minh Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2019

AIDS

Hà Nội Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

AIDS

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2018

AIDS

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2018

AIDS

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

aids

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

Albania

Toàn Quốc Các quốc gia Danh Từ Địa Lý Vị trí - Nơi chốn 2021

ẵm

Huế Hành động 2006

ẵm

Bình Dương Hành động 2006

Ấm

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời tiết Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

ấm

Bình Dương Thời tiết Tính cách - Tính chất 2006

ấm

Hà Nội Thời tiết Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

Ấm

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời tiết 2013

ầm ầm

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

Ám ảnh

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Khác 2016

ấm áp

Huế Thời tiết Tính cách - Tính chất 2006

ấm áp

Bình Dương Thời tiết Tính cách - Tính chất 2006

âm đạo

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

Âm Đạo

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2019

âm đạo

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính

Ẵm em

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

am hiểu

Hà Nội Tính cách - Tính chất 2006

âm hộ

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

Âm lịch

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Khác 2016

Âm lịch

Hà Nội Danh Từ Thời Gian 2016

Âm mưu

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Hành động 2016

âm mưu

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2006

ấm nước

Huế Đồ vật 2006

âm thanh

Hà Nội Tin học 2006

âm thanh

Hải Phòng Khác 2006

ẩm ướt

Lâm Đồng Thời tiết Tính cách - Tính chất 2006

ẩm ướt

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất 2017

âm vật

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

Âm Vật

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2019

âm vật

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giới tính 2018

âm vị (ngôn ngữ ký hiệu)

Thành Phố Hồ Chí Minh Giáo Dục 2017

Ăn

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

ăn

Bình Dương Hành động 2006

Ăn bánh quy

Thành Phố Hồ Chí Minh Ẩm thực - Món ăn Động Từ Hành động 2016

Ăn cá

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

Ăn cam

Thành Phố Hồ Chí Minh Cụm Động Từ Động Từ Hành động 2016

Ăn cam

Thành Phố Hồ Chí Minh Cụm Động Từ 2013

ân cần

Bình Dương Hành động 2006

Ăn cắp

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

ăn cắp

Lâm Đồng Hành động 2006

Ăn cháo

Thành Phố Hồ Chí Minh Ẩm thực - Món ăn Động Từ Hành động 2016

ăn chay

Thành Phố Hồ Chí Minh Ẩm thực - Món ăn 2017

ăn chay

Hà Nội Ẩm thực - Món ăn Hành động 2006

Ăn chè

Thành Phố Hồ Chí Minh Ẩm thực - Món ăn Động Từ Hành động 2016

ăn chơi

Hà Nội Hành động 2006

ăn cỗ

Hà Nội Hành động 2006

Ăn cỏ

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

Ăn cóc

Thành Phố Hồ Chí Minh Cụm Động Từ Hành động 2016

Ăn cơm

Thành Phố Hồ Chí Minh Ẩm thực - Món ăn Động Từ Hành động 2016

ăn cơm

Cần Thơ Hành động 2006

ăn cơm

Hải Phòng Hành động 2006

ăn cơm

Huế Hành động 2006

ăn cơm

Bình Dương Hành động 2006

ăn cướp

Hà Nội Hành động 2006

ấn độ

Hà Nội Vị trí - Nơi chốn 2006

Ấn Độ

Hà Nội Các quốc gia Danh Từ 2016

Ấn Độ (1)

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

Ấn Độ (2)

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

Ẩn dụ

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Khác 2016

Ăn dưa hấu

Thành Phố Hồ Chí Minh Ẩm thực - Món ăn Động Từ Hành động 2016

ăn dưa hấu

Hà Nội Động Từ Hành động 2016

Ăn đùi gà

Thành Phố Hồ Chí Minh Ẩm thực - Món ăn Động Từ Hành động 2016

Ăn gian

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

ăn hỏi

Hà Nội Hành động 2006

Ăn hỏi

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

ăn hỏi

Hà Nội Động Từ Hành động Xã hội 2016

ăn kiêng

Hà Nội Hành động 2006

ăn mặc

Hà Nội Hành động 2006

ăn mày (ăn xin)

Thành Phố Hồ Chí Minh Xã hội 2017

ăn mừng

Hà Nội Hành động 2006

ăn ngon

Lâm Đồng Hành động 2006

ân nhân

Lâm Đồng Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

ăn nhậu

Lâm Đồng Hành động 2006

Ăn nho

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

an ninh

Hà Nội Khác 2006

Ăn ổi

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

An táng

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

Ăn táo

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

ăn tham lam

Lâm Đồng Hành động 2006

ăn tiệc

Hà Nội Hành động 2006

ăn tiệc

Huế Hành động 2006

an toàn

Bình Dương Giao Thông Tính cách - Tính chất 2006

an toàn

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

An toàn

Thành Phố Hồ Chí Minh Giao Thông Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

an toàn

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

ăn trộm

Huế Hành động 2006

ăn trộm

Bình Dương Hành động 2006

ấn tượng

Thành Phố Hồ Chí Minh Khác 2017

An ủi

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

ăn uống

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính Hành động 2014

ẩn úp

Lâm Đồng Hành động 2006

ăn vặt

Hà Nội Hành động 2006

Ăn vú sữa

Thành Phố Hồ Chí Minh Cụm Động Từ Hành động 2016

Ăn vú sữa

Thành Phố Hồ Chí Minh Cụm Động Từ Hành động 2016

ăn vụng

Hà Nội Hành động 2006

ăn xin

Hà Nội Hành động 2006

Ăn xoài

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

Ăn xoài

Thành Phố Hồ Chí Minh Cụm Động Từ 2013

Ăn xương

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

ăn ý

Hà Nội Tính cách - Tính chất 2006

Ăng - ten

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016

ảnh

Lâm Đồng Thời tiết 2006

Anh

Hà Nội Các quốc gia Danh Từ 2016

ảnh

Hà Nội Tin học 2006

Anh

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình 2013

Anh (nước)

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

anh cả

Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

anh cả

Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

anh cả

Huế Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

Anh chị em họ

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình 2013

anh em họ

Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

anh em họ

Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

anh em họ

Huế Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

anh em ruột

Huế Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

anh em ruột

Lâm Đồng Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

anh em ruột

Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

anh em sinh đôi

Hà Nội Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

anh hai

Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

anh họ

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình 2017

anh hùng

Huế Quân sự Tính cách - Tính chất 2006

anh hùng

Bình Dương Quân sự Tính cách - Tính chất 2006

anh hùng

Thành Phố Hồ Chí Minh Quân sự Tính cách - Tính chất 2006

Ảnh hưởng

Toàn Quốc COVID-19 (Corona Virus) Động Từ Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Từ thông dụng Từ thông dụng 2020

ảnh hưởng

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

ảnh hưởng

Hà Nội Tính cách - Tính chất 2006

Ảnh hưởng

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Tính cách - Tính chất 2016

anh rể

Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

anh ruột

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình 2017

anh trai

Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

anh trai

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

anh trai

Hà Nội Danh Từ Gia đình - Quan hệ gia đình 2016

Anh trai

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Gia đình - Quan hệ gia đình 2016

áo

Bình Dương Trang phục 2006

ao

Hà Nội Danh Từ Thiên nhiên 2016

Ao

Thành Phố Hồ Chí Minh Thiên nhiên 2013

Ao

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thiên nhiên Vị trí - Nơi chốn 2016

Áo

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Trang phục 2016

áo ấm

Huế Trang phục 2006

ào ào

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

áo bà ba

Hà Nội Trang phục 2006

Áo bà ba

Thành Phố Hồ Chí Minh Trang phục 2013

Áo bà ba

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Trang phục 2016

ao cá

Lâm Đồng Vị trí - Nơi chốn 2006

áo choàng

Hà Nội Trang phục 2006

áo choàng

Lâm Đồng Trang phục 2006

áo cưới

Hà Nội Trang phục 2006

áo da

Hà Nội Trang phục 2006

áo dài

Bình Dương Trang phục 2006

Áo dài

Thành Phố Hồ Chí Minh Trang phục 2013

áo dài

Hà Nội Danh Từ Trang phục 2016

Áo dài

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Trang phục 2016

áo đầm

Huế Trang phục 2006

Áo đầm

Thành Phố Hồ Chí Minh Trang phục 2013

áo đầm

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Trang phục 2016

áo đuôi tôm

Hà Nội Trang phục 2006

ảo giác

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ 2021

áo gile

Hà Nội Trang phục 2006

áo gió

Hà Nội Trang phục 2006

ao hồ

Cần Thơ Đồ vật 2006

ao hồ

Hải Phòng Đồ vật Vị trí - Nơi chốn 2006

ao hồ

Huế Đồ vật Vị trí - Nơi chốn 2006

áo khoác

Hà Nội Trang phục 2006

áo khoác

Hải Phòng Trang phục 2006

Áo khoác

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Trang phục 2016

áo len

Hà Nội Trang phục 2006

áo len

Lâm Đồng Trang phục 2006

áo lót

Bình Dương Trang phục 2006

áo may ô

Hà Nội Trang phục 2006

áo mưa

Hà Nội Trang phục 2006

áo mưa

Lâm Đồng Trang phục 2006

áo mưa

Hà Nội Danh Từ Trang phục 2016

Áo mưa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Trang phục 2016

áo ngủ

Hà Nội Trang phục 2006

Áo ngực

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Trang phục 2016

áo ngực

Hà Nội Danh Từ Trang phục 2016

áo phông

Hà Nội Trang phục 2006

áo rét

Hà Nội Trang phục 2006

Áo sát nách

Thành Phố Hồ Chí Minh Trang phục 2013

Áo sát nách

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Trang phục 2016

áo sơ mi

Hà Nội Trang phục 2006

Áo sơ mi

Thành Phố Hồ Chí Minh Trang phục 2013

áo sơ mi

Hà Nội Danh Từ Trang phục 2016

Áo sơ mi

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Trang phục 2016

áo tắm

Hà Nội Trang phục 2006

Ảo thuật

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Lễ hội 2016

ảo thuật

Hà Nội Danh Từ Khác 2016

Áo thun

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Trang phục 2016

Áo thun

Thành Phố Hồ Chí Minh Trang phục 2013

Áp dụng

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

áp dụng

Hà Nội Động Từ Hành động 2016

áp dụng

Hà Nội Hành động 2006

áp dụng

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2006

Áp lực

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Tính cách - Tính chất 2016

áp lực

Hà Nội Tính cách - Tính chất 2006

Argentina

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

Ẩu

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam