Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho câu: Miền Nam Việt Nam có mấy mùa?

Hướng dẫn chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho các từ trong câu: Miền Nam Việt Nam có mấy mùa?

Nội dung câu nói

Miền Nam Việt Nam có mấy mùa?

Dịch nghĩa theo Ngôn Ngữ Ký Hiệu

miền Nam VN | mùa | mấy

Tài liệu tham khảo

Chưa có thông tin

Từ có trong câu

Từ phổ biến

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.