Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải khép, lòng bàn tay hơi khum, úp chếch về bên trái rồi đưa từ trái sang phải và từ từ nắm tay lại đặt úp tay vào bụng.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác