Lâm Đồng Gia đình - Quan hệ gia đình 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Tay phải khép, áp lòng bàn tay vào má phải.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Gia đình - Quan hệ gia đình

em bé

Hải Phòng Gia đình - Quan hệ gia đình
2006

Hai bàn tay ngửa, tay trái đặt trên tay phải, sau đó đưa sang phải đưa sang trái hai lần.


Xem Video
Nhà Tài Trợ