Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Đồ vật 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái B và C.Sau đó co chân phải lên đồng thời bàn tay phải khép úp hờ lên bàn chân phải rồi chà bàn tay phải ra trước và kéo thụt về sau.
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement