Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới

Ngôn Ngữ Ký Hiệu vùng miền Toàn Quốc1236 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 8 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

0 - Số không
0 - Zero

Toàn Quốc Số đếm
2006

Các đầu ngón tay chụm lại tạo lỗ tròn, lắc lắc tay hai lần.


Xem Video
0 - số không
0 - Zero

Toàn Quốc Số đếm
2016

Xem Video


1 là - một là (số thứ tự)
first

Toàn Quốc Số đếm
2016

Bàn tay trái làm hình dạng 1 rồi đặt bàn tay trái trước ngực. Lòng bàn tay hướng vào người. Bàn tay phải làm hình dạng 2.Ngón trỏ của bàn tay phải chỉ vào


Xem Video
1 lần - một lần
once

Toàn Quốc Số đếm Trạng từ
2016

Bàn tay trái mở như hình 1 rồi đặt bàn tay nằm ngang, cao ngang ngực. Bàn tay phải làm như hình 2 rồi đưa tay trỏ quẹt vào lòng bàn tay trái rồi kéo lên và xoay


Xem Video
10 - mười / một chục
ten

Toàn Quốc Số đếm
2016

Xem Video
10 - mười / một chục
ten

Toàn Quốc Số đếm
2016

Cẳng tay phải giơ thẳng đứng, cao ngang cổ. Bàn tay làm theo hình dạng bên. Lòng bàn tay hướng sang trái. Ngón trỏ nhấp vào ngón cái 2 lần


Xem Video
10 - mười / một chục

Toàn Quốc Số đếm
2006

Đánh số 1 và 0.


Xem Video
Advertisement
Advertisement


1236 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 8

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam