Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Đồ vật Tin học 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ ra, dùng hai ngón đó vẽ một hình chữ nhật trước tầm ngực. Sau đó hai tay xòe, đặt trước tầm ngực, lòng bàn tay hướng vào nhau, tay phải đặt trên tay trái rồi kéo hai tay lên xuống hai lần.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác