Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Ẩm thực - Món ăn 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa chạm nhau đặt bên mép miệng phải, sau đó kéo tay ra chập mở ba lần trên chúm tay ở ba vị trí khác nhau.

Advertisement


Advertisement