Tài liệu tham khảo

Đại Học Sư Phạm TPHCM
Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014


Cách làm ký hiệu

Tay phải, CCNT “K”, để lên thái dương hai lần, đầu ngón giữa chạm vào thái dương.