Giới tính

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề332 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 8 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang
AIDS
AIDS

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính
2018

Hai đầu ngón giữa chạm vào giữa trán và giữa bụng 2 lần.


Xem Video
AIDS
AIDS

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính
2018

Hai đầu ngón giữa chạm vào giữa trán và giữa bụng 2 lần.


Xem Video


aids

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính
2014

Tay phải, ngón giữa chỉ vào giữa trán, các ngón còn lại duỗi ra. Tay trái, ngón giữa chỉ vào giữa rốn, các ngón còn lại duỗi ra. Chuyển động hất đồng th�


Xem Video
âm đạo
vagina

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính

Các ngón tay khép, cong 90 độ so với lòng bàn tay, lòng bàn tay hướng xuống, gập cổ tay 2 lần.


Xem Video
âm đạo

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính
2014

Tay phải, bàn tay khép, lòng bàn tay hướng xuống, đầu các ngón tay hướng ra trước, để trước ngực, các ngón tay cong lại hướng xuống. Giữ nguyên cổ tay, chuy


Xem Video
Âm Đạo
vagina

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2019

Các ngón tay khép, cong 90 độ so với lòng bàn tay, lòng bàn tay hướng xuống, gập cổ tay 2 lần.


Xem Video
âm hộ

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính
2014

Hai tay, CCNT “L”, hai đầu ngón trỏ tiếp xúc với nhau, hai đầu ngón cái tiếp xúc với nhau, hai đầu ngón trỏ hướng xuống, hai đầu ngón cái hướng lên, để


Xem Video


332 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 8

Nhà Tài Trợ