Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Gia đình - Quan hệ gia đình 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải đưa lên đầu, dùng ngón trỏ xoay một vòng xung quanh đỉnh đầu.
Advertisement


Advertisement