Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Cánh tay trái gập khuỷu, bàn tay khép.lòng bàn tay hướng vào người , tay phải khép chạm vào lưng bàn tay trái.
Advertisement


Advertisement