Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu
Thành Phố Hồ Chí Minh Ẩm thực - Món ăn 2017


Tiếng anh: MSG (monosodium glutamate)

Cách làm ký hiệu

Bàn tay làm hình dạng như chữ B, gập các ngón tay 2 lần.
Advertisement


Advertisement