Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Ẩm thực - Món ăn 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa chập lại để bên mép miệng phải.Sau đó hai tay nắm, chỉa hai ngón cái và trỏ ra chạm các đầu ngón với nhau rồi kéo dang ra hai bên.

Advertisement


Advertisement