Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay trái nắm, đặt ngửa ra trước, tay phải nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa ra, úp hai ngón đó lên mạch cổ tay trái hai lần.

Advertisement


Advertisement