Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Ẩm thực - Món ăn 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái có dạng như chữ cái C, đặt tay giữa tầm ngực, lòng bàn tay hướng sang phải.Tay phải hơi nắm, úp ngón trỏ và ngón giữa lên tay trái rồi làm động tác bật nắp, sau đó hạ tay phải xuống, đưa tay trái lên trước miệng rồi hất tay vào miệng.
Advertisement


Advertisement