Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Đồ vật 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, ngón cái và ngón trỏ chạm nhau đưa tay ra trước rồi làm động tác viết trong không gian. Sau đó cánh tay trái đưa ra trước, bàn tay phải phớt nhẹ lên từ bàn tay trái vào cánh tay rồi phớt trở ra bàn tay.

Advertisement


Advertisement