Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2021


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyLấy cái quý giá của người khác bằng vũ lực hoặc thủ đoạn.

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tinTài liệu tham khảo

QIPEDC

Ký Hiệu cùng phân loại Hành động

chuyển khoản

Hà Nội Hành động
2006

Hai tay nắm chỉa 2 ngón cái và trỏ ra, 4 đầu ngón chạm nhau, đặt trước tầm ngực rồi kéo tạo hình chữ nhật. Sau đó tay trái khép đặt ngửa, tay phải khé


Xem Video
đắp đập

Bình Dương Hành động
2006

Tay trái khép úp ra trước, tay phải khép úp bên phải rồi từ từ đưa vào vượt qua cẳng tay trái kia úp vào gần khuỷu tay trái, sau đó đặt tay chạm vào gần c


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Thành Phố Hồ Chí Minh

biển chỉ dẫn

Bình Dương Giao Thông
2006

Cánh tay trái gập khuỷu, bàn tay trái khép, mũi tay hướng lên, tay phải nắm, chỉ ngón trỏ ra, chấm đầu ngón trỏ vào giữa lòng bàn tay trái rồi đưa ngón trỏ


Xem Video
cất cánh

Lâm Đồng Giao Thông Hành động
2006

Cánh tay trái duỗi thẳng ra trước, bàn tay khép ngửa, bàn tay phải đánh chữ cái Y úp lên ngay khuỷu tay trái, rồi di chuyển tay phải theo đường cánh tay trái đ�


Xem Video


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam