Thành Phố Hồ Chí Minh COVID-19 (Corona Virus) Danh Từ Giáo Dục Học hành Khoa học Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Từ thông dụng 2020


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyTiếng anh: temperature

là tính chất vật lý của vật chất hiểu nôm na là thang đo độ "nóng" và "lạnh". Vật chất có nhiệt độ cao hơn thì nóng hơn.

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tinTài liệu tham khảo

Công Ty Nắng Mới

Ký Hiệu cùng phân loại Giáo Dục

tạm biệt

Bình Dương Giáo Dục
2006

Tay phải giơ lên, lòng bàn tay hướng ra trước rồi cử động vẫy vẫy tay qua lại.


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Học hành

cú pháp
syntax

Thành Phố Hồ Chí Minh Học hành
2017

Hai tay làm như ký hiệu chữ Q, lòng bàn tay hướng ra trước. Chuyển động chéo hai tay 2 lần.


Xem Video
hình hộp chữ nhật

Toàn Quốc Học hành
2021

Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Sức khỏe - Bộ phận cơ thể

mập

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón cái lên, ngón cái và ngón trỏ của tay trái nắm vào ngón cái phải.


Xem Video
cùi

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Tay phải xòe, các ngón tay cong cứng, úp tay trước tầm ngực rồi đẩy thẳng ra trước đồng thời mặt hất lên.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Thành Phố Hồ Chí Minh

luật lệ

Bình Dương Giao Thông
2006

Cánh tay trái gập khuỷu, bàn tay khép, mũi bàn tay hướng lên, tay phải đánh chữ cái L, đánh vào giữa lòng bàn tay trái 2 cái.


Xem Video
ngã ba

Bình Dương Giao Thông
2006

Hai tay khép, đưa ra trước hai bên tầm ngực, hai lòng bàn tay hướng vào nhau (với một khoảng cách vừa phải), rồi cùng đẩy 2 tay thẳng ra trước. Sau đó tay ph�


Xem Video


Nhà Tài Trợ

Xoilac tvxoilac ** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.