Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới

Lễ hội

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề118 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 8 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Ảo thuật
magic

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Lễ hội
2016

"Hai tay xuôi theo thân mình. Cẳng tay giơ lên cao ngang ngực và song song với nhau. Bàn tay chụm lại như hình vẽ rồi bung ra. Làm 2 lần"


Xem Video
bắn pháo hoa

Huế Hành động Lễ hội
2006

Cánh tay trái úp ngang tầm ngực, bàn tay nắm , tay phải nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa ra đặt trên gần cổ tay trái rồi hơi giựt lùi tay phải vào trong ngườ


Xem Video


cắm trại

Hải Phòng Hành động Lễ hội
2006

Bàn tay trái khép, hơi khum, úp ngang tầm ngực, bàn tay phải nắm, chỉa ngón trỏ chống dưới lòng bàn tay trái.


Xem Video
chọi gà

Hà Nội Lễ hội
2006

Hai tay nắm chỉa hai ngón trỏ ra cong cong đưa hai tay từ ngòai vào trước tầm ngực, chạm 2 đầu ngón trỏ vào nhau 2 lần. Sau đó bàn tay trái khép ngửa, đặt tr


Xem Video
chọi trâu

Hà Nội Lễ hội
2006

Đánh hai chữ cái Y, đưa từ ngòai vào giữa tầm ngực, hai tay vào chạm sát vào nhau rồi xoay ngược cổ tay phảim hai tay vẫn chạm vào nhau. Sau đó kéo hai tay lê


Xem Video
cưới

Bình Dương Lễ hội
2006

Ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út của hai bàn tay chỉa lên và hở ra, ngón áp út và út của hai bàn tay nắm lại, đặt hai tay dang rộng hai bên, lòng bàn tay hư


Xem Video
cưới

Thành Phố Hồ Chí Minh Lễ hội
2006

Cánh tay phải đặt chéo sang vai trái lòng bàn tay ngửa, các ngón tay trái chạm khuỷu tay phải rồi vuốt từ khuỷu tay phải lên tới bàn tay phải, và kết thúc đ


Xem Video
dân tộc

Bình Dương Lễ hội
2006

Hai tay nắm, chỉa hai ngón cái lên, hai ngón cái áp sát nhau ở trước tầm ngực rồi tách ra kéo đánh vòng đưa vào người hai nắm tay châp lại. Sau đó cánh tay tr


Xem Video
Advertisement
Advertisement


118 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 8

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam