Huế Hành động 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ này



Cách làm ký hiệu

Cánh tay trái gập khuỷu, bàn tay để cao hơn vai trái, lòng bàn tay hướng sang phải, bàn tay phải ngửa đặt trên ngay khuỷu tay trái rồi nhích hai tay lên xuống một chút.




Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Hành động

vun xới

Cần Thơ Hành động
2006

Cánh tay trái gập ngang tầm bụng, bàn tay úp. Khuỷu tay phải đặt lên mu bàn tay trái, các ngón tay phải chụm lại, lòng bàn tay hướng ra trước rồi nhấn chúm t


Xem Video
kêu

Hải Phòng Hành động
2006

Tay phải để kí hiệu chữ cái K, đặt trước miệng rồi đưa ra ngoài.


Xem Video
trao đổi

Cần Thơ Hành động
2006

Tay phải nắm, ngón trỏ và ngón giữa chỉa ra đưa lên xoay tròn trước miệng. Sau đó hai bàn tay hơi xòe đặt bàn tay trái trước tầm bụng, lòng bàn tay hướng v


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Huế



Nhà Tài Trợ