Toàn Quốc Đồ chơi trẻ em 2021


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyHình của một vật làm thành vẻ riêng bên ngoài của nó.

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tinTài liệu tham khảo

QIPEDC


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Toàn Quốc

chỉ

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Hai tay nắm, chỉa hai ngón út ra, hai đầu mũi ngón út chạm nhau rồi kéo hai tay dang ra hai bên.


Xem Video


Nhà Tài Trợ