Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho câu: Giới thiệu bản thân - 5 từ chào hỏi cơ bản

Hướng dẫn chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho các từ trong câu: Giới thiệu bản thân - 5 từ chào hỏi cơ bản

Nội dung câu nói

Giới thiệu bản thân - 5 từ chào hỏi cơ bản

Dịch nghĩa theo Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Chưa có thông tin

Tài liệu tham khảo

Chưa có thông tin

Từ có trong câu

Từ phổ biến

da-bong-540

đá bóng

(không có)

ngay-cua-cha-7410

ngày của Cha

10 thg 5, 2021

ngay-cua-cha-7408

ngày của Cha

10 thg 5, 2021

s-468

s

(không có)

hoa-nhap-6957

hoà nhập

31 thg 8, 2017

mi-tom-7453

mì tôm

13 thg 5, 2021

a-rap-7326

Ả Rập

29 thg 3, 2021

ho-dan-1353

hồ dán

(không có)

bun-dau-7462

bún đậu

13 thg 5, 2021

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.