Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho câu: Gia đình tôi có 3 người.

Hướng dẫn chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho các từ trong câu: Gia đình tôi có 3 người.

Nội dung câu nói

Gia đình tôi có 3 người.

Dịch nghĩa theo Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Gia đình | của tôi | người | 3

Tài liệu tham khảo

Chưa có thông tin

Từ phổ biến

mau-trang-329

màu trắng

(không có)

cam-on-2424

cảm ơn

(không có)

dua-leo-1924

dưa leo

(không có)

quoc-hoi-7016

Quốc Hội

4 thg 9, 2017

con-ong-6927

con ong

31 thg 8, 2017

kho-tho-7260

Khó thở

3 thg 5, 2020

vien-thuoc-7284

Viên thuốc

28 thg 8, 2020

an-cap-2297

ăn cắp

(không có)

rua-tay-7274

rửa tay

3 thg 5, 2020

can-nang-6903

cân nặng

31 thg 8, 2017

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.