Học hành

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề63 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 8 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang
bài văn
essay/composition

Thành Phố Hồ Chí Minh Học hành
2017

Tay phải ký hiệu giống chữ B, lòng bàn tay hướng xuống. Gập khuỷu tay trái sao cho cẳng tay thẳng đứng, lòng bàn tay hướng sang phải. Tay phải đặt ở cổ tay


Xem Video
chính tả
dictation

Thành Phố Hồ Chí Minh Học hành
2017

Bàn tay làm như ký hiệu chữ T, lòng bàn tay hướng sang phía đối diện. Đầu ngón trỏ và cái chạm mép miệng, chuyển động hướng từ trong ra ngoài theo hình gợ


Xem Video


cộng (Toán học)

Hà Nội Học hành
2021

Xem Video
cú pháp
syntax

Thành Phố Hồ Chí Minh Học hành
2017

Hai tay làm như ký hiệu chữ Q, lòng bàn tay hướng ra trước. Chuyển động chéo hai tay 2 lần.


Xem Video
danh từ
noun

Hà Nội Học hành
2017

Hai tay làm ký hiệu như chữ D, lòng bàn tay hướng vào nhau. Các đầu ngón tay chúm chạm nhau, lắc cổ tay đối nhau.


Xem Video


63 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 8

Nhà Tài Trợ