Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái, ngón giữa chạm vào ngực, các ngón còn lại cong tự nhiên. Tay phải, ngón giữa chạm vào trán, các ngón còn lại cong tự nhiên. Gõ ngón giữa của hai tay vào trán và ngực hai lần.