Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho câu: Lớp của tôi có 50 hs: 1 lớp trưởng và 2 lớp phó.

Hướng dẫn chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho các từ trong câu: Lớp của tôi có 50 hs: 1 lớp trưởng và 2 lớp phó.

Nội dung câu nói

Lớp của tôi có 50 hs: 1 lớp trưởng và 2 lớp phó.

Dịch nghĩa theo Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Lớp | của tôi | học sinh | 50 | lớp trưởng | 1 | lớp phó | 2

Tài liệu tham khảo

Chưa có thông tin

Từ phổ biến

ban-2334

bán

(không có)

mien-dien-7321

Miến Điện

27 thg 3, 2021

ma-so-so-6972

ma sơ (sơ)

4 thg 9, 2017

ngat-xiu-7294

Ngất xỉu

28 thg 8, 2020

sot-7275

sốt

3 thg 5, 2020

ao-ba-ba-272

áo bà ba

(không có)

quan-ao-322

quần áo

(không có)

xa-hoi-7078

xã hội

5 thg 9, 2017

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.