Cần Thơ Danh Từ Thực Vật 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Hai tay nắm, đặt hai nắm tay sát nhau, đưa lên trước miệng, lòng bàn tay hướng vào miệng rồi giật nhẹ úp lòng bàn tay hướng xuống.(thực hiện hai lần)
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Thực Vật

lá cây

Bình Dương Thực Vật
2006

Hai tay khép, dùng sống lưng tay phải đặt lên lòng tay trái rồi kéo tay phải ra sau một cái. Sau đó tay phải nắm, gác khuỷu tay phải lên nắm tay trái.


Xem Video
mía

Bình Dương Thực Vật
2006

Hai tay nắm, đặt trước tầm miệng rồi cùng lúc đẩy cả hai tay sang một bên.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Cần ThơNhà Tài Trợ