Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Danh Từ Thực Vật 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, đặt hai nắm tay sát nhau, đưa lên trước miệng, lòng bàn tay hướng vào miệng rồi giật nhẹ úp lòng bàn tay hướng xuống.(thực hiện hai lần)
Advertisement


Advertisement