Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái gập lại khuỷu, cánh tay hướng lên trên, bàn tay nắm lại, lòng bàn tay hướng vào người.Tay phải đánh chữ cái H rồi đặt vào đoạn giữa cánh tay.