Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới

Vị trí - Nơi chốn

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề630 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 8 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Ai Cập
Egypt

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn
2016

Bàn tay phải làm theo hình vẽ sau rồi đặt chạm vào trán.Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Đầu ngón tay hướng lên. Sau đó, 2 bàn tay nắm lại rồi đặt nằm úp, ché


Xem Video


ấn độ

Hà Nội Vị trí - Nơi chốn
2006

Đánh chữ cái N. Sau đó tay phải nắm, chỉa thẳng ngón trỏ chấm giữa trán rồi xoáy một cái.


Xem Video
Ấn Độ (1)
India

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn
2016

"Bàn tay phải giống hình vẽ. Đặt ngón trỏ vào giữa trán sau đó chắp 2 tay lại để thẳng dứng giữa ngực rồi đưa nhẹ từ trái qua phải."


Xem Video
Ấn Độ (2)
India

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn
2016

Bàn tay phải giống hình vẽ. Đặt ngón trỏ vào giữa trán sau đó chắp 2 tay lại rồi đưa nhẹ từ trái qua phải.


Xem Video
Anh (nước)
United Kingdom (UK)

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn
2016

Bàn tay phải nắm lại theo hình vẽ. Đặt bàn tay cho lưng 2 ngón tay chạm vào dưới cằm rồi kéo từ trái qua phải.


Xem Video
Ao
pond

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thiên nhiên Vị trí - Nơi chốn
2016

Hai bàn tay làm giống nhau theo hình vẽ. Hai tay đưa vòng ra phía trước cách bụng khoảng 1 cẳng tay. Đầu ngón tay chạm vào nhau. Kéo 2 tay ra xa theo vòng tròn rồi ch


Xem Video
Advertisement
Advertisement


630 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 8

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam