Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Đồ vật Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Ngón trỏ và ngón giữa của hai tay đặt chéo lên nhau đồng thời đẩy ra phía trước.
Advertisement


Advertisement