Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Toàn Quốc Chữ cái 2006


Cách làm ký hiệu

Lòng bàn tay phải hướng ra trước, bốn ngón khép, ngón cái nắm vào lòng bàn tay.
Advertisement


Advertisement