Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm đặt tay cao ngang tầm vai phải rồi đẩy mạnh về bên trái đồng thời các ngón tay bung xòe ra.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác