Thành Phố Hồ Chí Minh COVID-19 (Corona Virus) Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Xã hội 2020


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyTiếng anh: spread

là sự lây nhiễm, truyền nhiễm từ một (hoặc một số) cá thể cho nhiều cá thể khác trong cộng đồng

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tinTài liệu tham khảo

Công Ty Nắng Mới

Ký Hiệu cùng phân loại Sức khỏe - Bộ phận cơ thể

chụp x-quang

Hà Nội Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Hai tay nắm lỏng, chỉa ngón cái và ngón trỏ ra hơi cong đưa lên đặt trước hai mắt rồi cụp hai ngón trỏ xuống một cái.Sau đó bàn tay phải chụm lại đặt tr


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Xã hội

hoà nhập
intergrate

Thành Phố Hồ Chí Minh Xã hội
2017

Tay phải nắm, ngón cái duỗi, lòng bàn tay hướng vào trong. Tay trái làm như ký hiệu chữ C, để ngang, lòng bàn tay hướng sang phải. Chuyển động tay phải từ trê


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Thành Phố Hồ Chí Minh

cấm

Bình Dương Giao Thông Tính cách - Tính chất
2006

Hai cẳng tay bắt chéo nhau trước tầm ngực.


Xem Video
rẽ trái

Bình Dương Giao Thông
2006

Bàn tay trái khép, đưa tay ra trước, lòng bàn tay hướng sang phải rồi uốn cổ tay đưa bàn tay quay sang trái, lòng bàn tay hướng ra trước, đồng thời đặt úp bà


Xem Video
đoàn thuyền

Bình Dương Giao Thông
2006

Tay phải khép úp chếch sang trái rồi kéo khỏa vòng sang phải. Sau đó hai tay khép, lòng bàn tay hơi khum, áp sát hai sống lưng với nhau, đặt tay ở giữa ngực rồi


Xem Video


Nhà Tài Trợ