Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Con vật 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai tay có dạng như chữ “ cái Y”, chấm hai đầu ngón cái lên hai bên đầu.Sau đó hai tay khép, lòng bàn tay khum, đặt trước tầm ngực, hai tay để gần nhau có khoảng cách nhỏ.

Advertisement


Advertisement