Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Đồ vật 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Ngón trỏ phải chỉ vào ngón áp út ngay chổ đeo nhẫn cụ thể.

Advertisement


Advertisement