Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Đồ vật 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ xuống, hai đầu ngón chạm nhau rồi vẽ tạo một vòng tròn. Sau đó hai tay nắm hai bên của vòng tròn vừa vẽ như đang nắm quay nồi.

Advertisement


Advertisement