Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Đồ vật 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm lỏng, đưa lên khóac vào hai vai, các đầu ngón tay chạm hai bên ngực, lắc người qua lại.